Αρχική

Το λογιστικό γραφείο ΝΕΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής στην οδό Αίαντος 20.

Τα στελέχη του λογιστικού γραφείου, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα της λογιστικής παρακολούθησης εταιρειών και ιδιωτών.

Ιδρυτής του λογιστικού γραφείου ΝΕΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ,  είναι ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος Λογιστής Α’ τάξης και μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου Αθηνών.

Το λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει:

 • Λογιστική παρακολούθηση εταιρειών και επιχειρήσεων με Β και Γ κατηγορίας βιβλία
 • Σύνταξη ισολογισμών
 • Μισθοδοσία προσωπικού
 • Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών, επιχειρήσεων και ιδιωτών
 • Φοροτεχνική υποστήριξη
 • Οργάνωση λογιστηρίου
 • Παρακολούθηση παγίων
 • Συμβάσεις, ΑΠΔ, ΟΑΕΔ
 • Αναπτυξιακά προγράμματα
 • Φορολογικό σχεδιασμό
 • Λοιπές φορολογικές και λογιστικές εργασίες

Λογιστές Φοροτεχνικοί Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Περιστέρι Αθήνα